Ted Logart

{ "@context": "http://schema.org/", "@type": "Review", "itemReviewed": { "@type": "Organization", "name": "" }, "reviewRating": { "@type": "Rating", "ratingValue": 5, "bestRating": "5" }, "name": "Ted Logart", "author": { "@type": "Person", "name": "Ted Logart" }, "reviewBody": "Language Consulting har alltid levererat korrekt engelska med sk\u00f6nt flyt och bra k\u00e4nsla f\u00f6r inneh\u00e5llet, dessutom allt inom utsatt tid.\n" } 27 juli 2016

Language Consulting har alltid levererat korrekt engelska med skönt flyt och bra känsla för innehållet, dessutom allt inom utsatt tid.

Ted Logart Kommunikatör, Visit Skellefteå [...]

Läs mer

Maud Spencer

{ "@context": "http://schema.org/", "@type": "Review", "itemReviewed": { "@type": "Organization", "name": "" }, "reviewRating": { "@type": "Rating", "ratingValue": 5, "bestRating": "5" }, "name": "Maud Spencer", "author": { "@type": "Person", "name": "Maud Spencer" }, "reviewBody": "Konkret och anv\u00e4ndbar utbildning. Allt fr\u00e5n branschspecifik terminologi till allm\u00e4nkunskap och spr\u00e5kliga verktyg man har nytta av i internationella sammanhang, samtal och presentationer.\n" } 24 november 2015

Konkret och användbar utbildning. Allt från branschspecifik terminologi till allmänkunskap och språkliga verktyg man har nytta av i internationella sammanhang, samtal och presentationer.

Maud Spencer VD, Svalson [...]

Läs mer