Karin Åberg Visit Luleå Swedish

{ "@context": "http://schema.org/", "@type": "Review", "itemReviewed": { "@type": "Organization", "name": "" }, "reviewRating": { "@type": "Rating", "ratingValue": 5, "bestRating": "5" }, "name": "Karin \u00c5berg Visit Lule\u00e5 Swedish", "author": { "@type": "Person", "name": "Karin \u00c5berg" }, "reviewBody": "Vi har anlitat Language Consulting som \u00f6vers\u00e4ttare av bl.a. v\u00e5ra turistguider f\u00f6r Lule\u00e5 till engelska, b\u00e5de sommar- och vinterversionerna. De jobbar b\u00e5de snabbt och effektivt och vi \u00e4r mycket n\u00f6jda med deras \u00f6vers\u00e4ttningstj\u00e4nster. Allt har flutit p\u00e5 mycket smidigt i v\u00e5ra kontakter.\n" } 8 februari 2016

Vi har anlitat Language Consulting som översättare av bl.a. våra turistguider för Luleå till engelska, både sommar- och vinterversionerna. De jobbar både snabbt och effektivt och vi är mycket nöjda med deras översättningstjänster. Allt har flutit på mycket smidigt i våra kontakter.

Karin Åberg Business Development Leisure, Visit Luleå [...]

Läs mer

Peter Oscarsson Svenska

{ "@context": "http://schema.org/", "@type": "Review", "itemReviewed": { "@type": "Organization", "name": "" }, "reviewRating": { "@type": "Rating", "ratingValue": 5, "bestRating": "5" }, "name": "Peter Oscarsson Svenska", "author": { "@type": "Person", "name": "Peter Oscarsson" }, "reviewBody": "Utm\u00e4rkta utbildningssessioner med gott om anv\u00e4ndbart l\u00e4rande, genom\u00a0trevliga samtal med Chris och de andra l\u00e4rarna. Ett bra s\u00e4tt att f\u00e5 ett b\u00e4ttre ordf\u00f6rr\u00e5d och st\u00e4rka sin engelska inf\u00f6r dagligt arbete tillsammans med engelskspr\u00e5kiga kollegor.\n" } 4 februari 2016

Utmärkta utbildningssessioner med gott om användbart lärande, genom trevliga samtal med Chris och de andra lärarna. Ett bra sätt att få ett bättre ordförråd och stärka sin engelska inför dagligt arbete tillsammans med engelskspråkiga kollegor.

default image Peter Oscarsson Infrastrukturchef Regionala flygplatser, Swedavia [...]

Läs mer

Thomas Öberg

{ "@context": "http://schema.org/", "@type": "Review", "itemReviewed": { "@type": "Organization", "name": "" }, "reviewRating": { "@type": "Rating", "ratingValue": 5, "bestRating": "5" }, "name": "Thomas \u00d6berg", "author": { "@type": "Person", "name": "Thomas \u00d6berg" }, "reviewBody": "Har alltid f\u00e5tt snabba och bra \u00f6vers\u00e4ttningar, samt en lysande engelsk speaker i Louise Turner. Livfull, tydlig och medryckande. Mina texter om natur, djur och v\u00e4xter kr\u00e4ver ofta lite extra omsorg. Det m\u00e5ste vara hundra procent r\u00e4tt n\u00e4r det g\u00e4ller arter och andra facktermer. Jag har alltid varit n\u00f6jd.\n" } 30 oktober 2015

Har alltid fått snabba och bra översättningar, samt en lysande engelsk speaker i Louise Turner. Livfull, tydlig och medryckande. Mina texter om natur, djur och växter kräver ofta lite extra omsorg. Det måste vara hundra procent rätt när det gäller arter och andra facktermer. Jag har alltid varit nöjd.

Thomas Öberg Natur i Norr [...]

Läs mer

Nalika Tjärnberg

{ "@context": "http://schema.org/", "@type": "Review", "itemReviewed": { "@type": "Organization", "name": "" }, "reviewRating": { "@type": "Rating", "ratingValue": 5, "bestRating": "5" }, "name": "Nalika Tj\u00e4rnberg", "author": { "@type": "Person", "name": "Nalika Tj\u00e4rnberg" }, "reviewBody": "V\u00e5rt samarbete har pr\u00e4glats av ett f\u00f6rtroendefullt och utomordentligt gott samspel d\u00e4r h\u00f6g kvalitet varit i fokus. De visar p\u00e5\u00a0professionell\u00a0lyh\u00f6rdhet, engagemang och sk\u00e4rpa i \u00f6vers\u00e4ttningsprocessen.\n" } 30 oktober 2015

Vårt samarbete har präglats av ett förtroendefullt och utomordentligt gott samspel där hög kvalitet varit i fokus. De visar på professionell lyhördhet, engagemang och skärpa i översättningsprocessen.

Nalika Tjärnberg Affärsområdeschef Organisation Ledarskap, Previa [...]

Läs mer