Nalika Tjärnberg

30 oktober 2015

Vårt samarbete har präglats av ett förtroendefullt och utomordentligt gott samspel där hög kvalitet varit i fokus. De visar på professionell lyhördhet, engagemang och skärpa i översättningsprocessen.