Ted Logart

27 juli 2016

Language Consulting har alltid levererat korrekt engelska med skönt flyt och bra känsla för innehållet, dessutom allt inom utsatt tid.