Copywriting – som syns online och i sociala medier

Lär dig att skriva texter som får människor att agera och reagera, syns i sökmotorer och sticker ut i mediebruset

Copywriting är en utmaning i ett allt snabbare medieflöde. Vi blir bombarderade med information och de flesta av oss scannar stora mängder text för att hitta det vi behöver. I en sådan miljö är det avgörande att fånga läsarens uppmärksamhet. Rubriker som leder vidare till rätt  information. Texter som får läsaren att stanna upp, reagera och agera – att köpa era produkter eller tjänster, kontakta er, komma ihåg er.

Utbildningen sträcker sig från grunderna i att  formulera och strukturera text till att avgöra vad som är det viktigaste innehållet och passar bäst för den målgrupp ni vill nå – vad som får er att synas på Google och Facebook. Utbildningsansvarig Jesper Sandström har drivit framgångsrika kampanjer online och skrivit några av de mest delade texterna i svensk media under det senaste året.

Vi anpassar oss naturligtvis efter dina eller din organisations behov. Fokus kan skifta från det grunderna i copywriting, textskapande och kreativt skrivande, till mer avancerad tillämpning av olika texter. Hur kan dina texter användas i SEO-syfte för att klättra bland Googles sökresultat? Hur kan du använda dig av berättelser och engagerande media för att skapa innehåll som människor gillar, delar och kommenterar? Allt sådant och mycket mer får du lära dig under denna utbildning.

Kontakta gärna Jesper Sandström på 0768020881 eller [email protected] om du vill veta mer om utbildningen. Du kan även beställa en gratis behovsanalys för en tydligare bild av  hur vi kan anpassa utbildningen efter dina behov.